Pekudei

Exodus 38:21-40:38

2222.jpgMojżesz sporządza spis złota, srebra i miedzi ofiarowanych przez Lud Izraela na potrzeby budowy Przybytku. Becalel, Oholiaw i ich pomocnicy wykonują osiem części stroju kapłańskiego (wymienionych w parszy Tecawe).

Budowa Miszkanu zostaje ukończona, Mojżesz przeprowadza ceremonię inicjacji swego brata Aarona i jego czterech synów do służby kapłańskiej. Nad Przybytkiem pojawia się chmura, która potwierdza obecność w nim Boskiej Obecności.