זמני תפילות
בבית חב"ד רחוב Sebastiana 23

ימי חול
שחרית: 8:30

מנחה: כעשרים דקות לפני  השקיעה
מעריב: בצאת הכוכבים

 

ליל שבת
מנחה וקבלת שבת  בזמן הדלקת נרות
בזמן הקיץ לא אחרי השעה 19:30

 

שבת
שחרית: 9:00
מנחה: חצי שעה לפני הדלקת נרות
ערבית: בצאת השבת

לזמני התפילה בשבת זאת