זמני תפילות
בבית הכנסת אייזיק שול רחוב Kupa 18

ימי חול
שחרית: 8:30
בימי שני וחמישי בשעה 8:15

מנחה: כעשרים דקות לפני  השקיעה
מעריב: 20:00

 

ליל שבת
מנחה וקבלת שבת  בזמן הדלקת נרות

שבת
שחרית: 9:00
מנחה: חצי שעה לפני הדלקת נרות
ערבית: בצאת השבת

לזמני התפילה בשבת זאת