זמני תפילות
ברחוב (מיודובה) 44 Miodowa 

ימי חול
שחרית: 8:30
בימי שני וחמישי בשעה 8:15

מנחה: כעשרים דקות לפני  השקיעה
מעריב: בזמן

 

ליל שבת
מנחה וקבלת שבת  בזמן הדלקת נרות

שבת
שחרית: 9:00
מנחה: חצי שעה לפני הדלקת נרות
ערבית: בצאת השבת

לזמני התפילה בשבת זאת

 שופטים.png