Balak

Księga Liczb 22:2-25:9

2222.jpgBalak, król Moabu wysyła proroka Bilama by ten przeklął Lud Izraela. W drodze oślica Bilaama widzi anioła, którego Bóg zesłał by przeszkodzić Bilamowi w misji. Oslica przemawia ludzkim głosem. Bilam trzykrotnie próbuje rzucić swoją klątwę, trzykrotnie też zamiast niej wypowiada błogosławieństwo. Prorokuje także o czasach ostatecznych i nadejściu Mesjasza.

Mężczyźni Żydowscy, będąc pod urokiem powabnych Moabitek, zaczynają służyć pogańskiemu bożkowi. Kiedy jeden z wysoko postawionych dostojników oficjalnie bierze sobie Moabitkę do swego namiotu, Pinchas zabija ich obydwoje, powstrzymując innych od pójścia tą drogą.