Behar-Bechukotai

Leviticus 25:1-27:34

2222.jpgNa górze Synaj Bóg przekazuje Mojżeszowi prawa dotyczące roku szabatowego: co siedem lat Żydzi muszą powstrzymać się od uprawy roli, a wszelkie owoce zrodzone w tym roku mogą być użyte przez kogokolwiek – nie mają właściciela.

Siedem cykli szabatowych składa się na cykl jowel – rok jubileuszowy wypada co pięćdziesiąt lat. W czasie takiego roku obowiązuje zakaz uprawiani roli, a dodatkowo uwalniani są słudzy/niewolnicy a ziemia powraca do swoich pierwotnych właścicieli. Prawa te obowiązują jedynie w Kraju Izraela – Erec Israel.

Dodatkowo Bóg ustanawia prawa dotyczące obrotu nieruchomościami, zakazuje nieuczciwych praktyk biznesowych (przekupstwa) oraz pobierania procentu od pożyczonych pieniędzy.

Bóg obiecuje, iż jeśli tylko Żydzi będą przestrzegać Jego przykazań, będą cieszyć się dostatkiem i bezpieczeństwem w Ziemi Izraela. Ostrzega także, że wygnanie, prześladowania i inne nieszczęścia spadną na nich, jeżeli nie będą przestrzegać boskiego przymierza. Ale jednocześnie obiecuje, że nawet w najgorszych czasach nie opuści ich i nie pozwoli zniszczyć, oraz że nigdy nie zerwie zawartego z żydowskim narodem przymierza.