chukat

chukaKsięga Liczb 19:1-22:1

2222.jpgPrawa dotyczące czerwonej jałówki, której prochy oczyszczają duchowo osobę po kontakcie z ciałem zmarłego, zostają przekazane Mojżeszowi. Po 40-sto letniej wędrówce po pustyni Izraelici docierają na pustynię Zin. Tam umiera Miriam, siostra Mojżesza, a ludzie cierpią z braku wody. Bóg nakazuje Mojżeszowi przemówić do skały, by dała wodę. Mojżesz, zdenerwowany na buntowniczy Naród, uderza w skałę - woda tryska, ale Mojżesz dowiaduje się, że ani on sam, ani jego brat Aharon nie wejdą do Ziemi Izraela.

Wkrótce potem Aharon umiera, jego następcą na stanowisku Najwyższego Kapłana zostaje jego syn - Elazar. Po kolejnym epizodzie narzekań na Boga i Mojżesza, obóz Izraelczyków atakuje plaga jadowitych węży. Bóg nakazuje umieścić pośrodku obozu na wysokim palu miedzianego węża, tak by każdy, kto spojrzy w górę został uzdrowiony. Lud śpiewa pieśń pochwalna na cześć cudownej studni, która zaopatrywała ich w wodę na pustyni.

Mojżesz dowodzi Ludem Izraela w bitwach przeciwko królom Emonitów - Sichonowi i Ogowi, którzy odmówili prawa przejścia przez ich tereny. Po zwycięskiej kampanii Izraelici zajmują terytoria leżące po wschodniej stronie Jordanu.