Rebe

The Rebbe 

Lubawiczer Rebe, błogosławionej pamięci R. Menachem M. Schneerson (1902-1994), siódmy przywódca w dynastii Chabad Lubawicz uważany jest za największą żydowską osobowość naszych czasów. Dla setek tysięcy zwolenników i milionów sympatyków na całym świecie był – i wciąż jest, mimo swej śmierci - „Rebe” - osobą, która bardziej niż ktokolwiek inny, stoi za poruszeniem sumienia i duchowym przebudzeniem światowego żydostwa.

Rebe urodził się w 1902 roku 11 dnia miesiąca Nissan w Nikolaewie, w Rosji jako syn uznanego kabalisty, uczonego w Torze i przywódcy R. Lewiego Jicchaka i Rebecyn Chany Schneerson. Rebecyn Chana (1880-1964) znana była ze swej erudycji, dobroci i dostępności. Jej odwaga i pomysłowość stały się legendarne, gdy podczas zesłania męża przez Sowietów do odległej wioski w Rosji azjatyckiej pracowała nad produkcją tuszu z ziół, które zbierała na polach – tak aby R. Lewi Jicchak mógł dalej pisać swe komentarze do Kabały i na inne tematy związane z Torą. Rebe nazwany został po swym pradziadku - trzecim Rebe. R. Menachemie Mendlu z Lubawicz, z którym wiele go później łączyło.

Uratować życie:
We wczesnych latach życia Rebego miała miejsce historia, ktףra okazała się być symbolem jego przyszłego życia. Gdy miał dziewięć lat, młody Menachem Mendel odważnie wskoczył do morza Czarnego i uratował życie małemu chłopcu, który wpadł do wody. Poczucie „innych żyć w niebezpieczeństwie” zdawało się dominować całą jego świadomość – Żydów tonących w asymilacji, niewiedzy i wyobcowaniu i to, że nikt nie słyszy ich wołania o pomoc: Żydzi na uniwersytetach, w oddalonych społecznościach, żyjący w represyjnym reżimie. Od najmłodszych lat miał genialnie wyostrzony umysł. W momencie gdy obchodził swa Bar Micwę, Rebe uważany był już zaillujałodzieńcze lata spędził pochłonięty studiowaniem Tory.


Ślub w Warszawie
W 1929 roku w Warszawie R. Menachem Mendel pojął za żonę córkę – geniusza Tory, córkę szóstego Rebego – Rebecyn Chaję Muszkę (Rebecyn, urodzona w 1901 roku, wybrana została przez swego ojca, szóstego Rebego, by towarzyszyła mu w zesłaniu na Kostromę w 1927 roku. Przez sześćdziesiąt lat była partnerką życiową Rebego. Zmarła 22 szewat 1988). Później Rebe rozpoczął studia na uniwersytecie w Berlinie oraz na Sorbonie w Paryżu. To prawdopodobnie w tym czasie zdobył swą niesamowita wiedzę matematyczną i naukową.


Przyjazd do Stanów Zjednoczonych:

W poniedziałek 28 siwan 5701 (23 czerwca 1941) Rebe i Rebecyn przybyli do Stanów Zjednoczonych po cudownym ocaleniu, z pomocą Najwyższego B-ga, z Holokaustu. Przybycie Rebego zaznaczyło początek nowego okresu prףb rozpropagowania Tory i judaizmu, a w szczegףlności nauk chasydzkich. Założone zostały trzy główne organizacje Lubawicz pod przewodnictwem Rebego: Merkos Leinjonej Chinuchףtko po przybyciu, zachęcony przez swego teścia, Rebe zaczął publikować swoje komentarze.


Przywódctwo:
Stał się przywódcą ruchu Lubawicz ze swoją siedzibą na 770 Eastern Parkway, Brooklyn w Nowym Jorku. Wkrótce instytucje i działania Lubawicz zyskały nowy wymiar. Filozofia Chabad – Lubawicz przekształcona została w konkretne działanie, gdy centra Lubawicz i domy Chabad otwierały się w dziesiątkach miast i na uniwersytetach na całym świecie.


Śmierć:
Najpierw sparaliżowana została prawa część jego ciała i, co było najtrudniejsze do zaakceptowania, pozbawiło go to zdolności mówienia. Dwa lata i trzy miesiące później Rebe zmarł w godzinach rannych 3 dnia hebrajskiego miesiąca tamuz w roku 5754 od stworzenia (12 czerwca 1994 roku) osierocając całe pokolenie.


Wyjątkowość
Chabad rozrósł się i zyskał międzynarodową sławę, a wszystkie działania ruchu naznaczone zostały wizją Rebego. Nie dziwi więc, że wielu zadaje to pytanie: „Co takiego było w jego przywףdztwie, co było – i pod wieloma względami wciąż jest – tak wyjątkowe? Dlaczego ważne osobistości dzisiejszych czasףw mają dla niego tak głęboki szacunek i podziw?"


Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość:
Wielu przywódców rozpoznaje potrzeby chwili i odpowiada na nie odważnie, dając instrukcje. To jest ich siła i jest ona godna podziwu. Inni, choć ich siła może nie leżeć w „natychmiastowej reakcji" na bieżące problemy, pobłogosławieni zostali możnością spojrzenia w przyszłość – wiedzą co przyniesie jutro i jak się do tego przygotować. Inni znףw wybitni są w trzeciej dziedzinie, w poczuciu historii i tradycji; ich rada i przywództwo ukształtowane są wielką wrażliwością na przeszłość
Ale ten, który ma wszystkie trzy cechy, jest prawdziwie wyjątkowy. Taki był Lubawiczer Rebe – inspiracja i siła napędowa stojąca za dzisiejszym sukcesem Lubawicz. Wymagał wiele od swych zwolenników, ale nawet więcej od samego siebie. Rebe przywodził, ponad wszystko, swoim własnym przykładem.


Inicjatywa, nie reakcja.

Od chwili gdy Rebe przybył do Ameryki w 1941 roku jasne było, że z wielkim sukcesem stosuje poniższą zasadę: Nie przyjmował do wiadomości podział Był rzadką mieszanką prorockiego wizjonera i pragmatycznego przywódcy, łącząc w sobie głęboki wgląd w obecne potrzeby Żydów z wielką wizją ich przyszłości. W pewnym sensie zmieniał bieg żydowskiej historii – inicjując, a nie tylko reagując na współczesne wydarzenia. Rebe działał zainspirowany wnikliwością dotyczącą przyszłości w kombinacji z wiedzą encyklopedyczną, a wszystkie jego wypowiedzi i działania wywodziły się przed wszystkim z naszej Świętej Tory. To co dla niego było jasne na samym początku, dla innych przywódców okazywało się oczywiste lata później, gdy mogli przeanalizować minione już wypadki.


Wyjątkowa rola każdego:

Każdy Żyd – a w zasadzie każdy człowiek- ma wyjątkową rolę do wypełnienia i jest integralną częścią B-skiego planu stworzenia.ęcioleci współczesnej historii cel jaki postawił sobie Rebe, by dotrzeć do każdego zakątka świata z miłością i zaangażowaniem, osiągany był z wielkim sukcesem. Żaden sektor społeczeństwa nie został pominięty – młodzi i starzy, mężczyźni i kobiety, przywódcy i laicy, uczeni i prości pracownicy, uczniowie i nauczyciele, dzieci a nawet niemowlęta.
Miał godną pozazdroszczenia zdolność zwracania się do każdego na jego poziomie – służył radą głowom państw w sprawach o narodowej i międzynarodowej wadze, wraz z profesjonalistami badał kompleksowe zagadnienia ich pól naukowych i zwracał się do małych dzieci ciepłymi słowami i z ojcowskim uśmiechem.
„Wykorzystaj swój potencjał”: Z niezwykłą intuicją umiał dostrzec bogactwo potencjału w każdym człowieku. Jego wnikliwość, do ktףrej można teraz dotrzeć dzięki jego dziełom i nagraniom wideo, wzmaga samoświadomość człowieka, rozpala jego poczucie ukrytego bogactwa i motywuje do wykorzystania swego potencjału. W ten sam sposób wiele gmin zmieniło się pod wpływem przesłania Rebego i dostało – bezpośrednio lub pośrednio – nowe poczucie celu i pewności. W każdym przypadku zadziałało to samo silne i jednocześnie subtelne przesłanie: „B-g dał ci dar niezwykłej siły i energii – wykorzystaj go!”.: Dzięki naukom Rebego i dzięki jego osobie, będącej przykładem do naśladowania, Lubawicz szybko rozr W poniedziałkowe popołudnie (2 marca 1992 roku), podczas modlitwy przy grobie swego teścia i poprzednika, Rebe dostał zawału, w wyniku ktżnych chasydzkich i kabalistycznych dzieł oraz odpowiedzi na tematy związane z Torą. Po publikacji tych prac jego geniusz został zauważony przez uczonych na całym świecie.: Po śmierci teścia, R. Josefa Jicchaka Schneersohna, w 1950 roku R. Menachem M. Schneerson stał się przyw (Centralna Organizacja Edukacji Żydowskiej), Kehot Publication Society (Wydawnictwo Kehot)oraz Machne Israel (agencja świadczeń socjalnych).