Tisza BeAw  

Przez osiemset trzydzieści lat, na wzgórzu, ponad Jerozolimą, stała Świątynia, która była miejscem kontaktu  między niebem a ziemią. Świątynia ta była tak centralnym punktem w łączności człowieka z B-GIEM, że dwie trzecie micw związanych jest z jej istnieniem. Zniszczenie jej, uważane jest za największą tragedię w naszej historii; a jej odbudowa będzie znakiem ostatecznego zbawienia, powrotu harmonii B-SKIEGO stworzenia, oraz harmonii pomiędzy B-GIEM a Jego stworzeniem.


Pełne trzy tygodnie naszego roku, trzy tygodnie „pomiędzy strukturą” miesiąca Tamuz: od 17 dnia Tamuz ( 29 czerwca) do 9 dnia miesiąca Av, (poniedziałkowy wieczór i wtorek, 19 i 20 lipca)- są zaplanowanym okresem żałoby nad zniszczeniem Świętej Świątyni, czego rezultatem było fizyczne wygnanie, oraz duchowe rozproszenie, które w dalszym ciągu dotyczy naszego życia.


Katastrofy


Dzień 9 miesiąca Aw upamiętnia listę katastrof, tak poważnych, że jasnym jest, że dzień ten został przeklęty przez B-GA. Pierwsza Świątynia została w tym dniu zburzona. Pięć wieków późnie, kiedy Rzymianie zbliżyli się  do Drugiej Świątyni, gotowi do jej podpalenia, Żydzi byli zaszokowani, kiedy uzmysłowili sobie, że ich Druga Świątynia została zniszczona tego samego dnia, kiedy zburzono Pierwszą.


Kiedy Żydzi buntowali się przeciwko rzymskim rządom, wierzyli, że ich lider, Szymon Bar Kochba, spełni ich mesjańskie tęsknoty. Ale ich nadzieje, zostały okrutnie zmiażdżone w 135 roku naszej ery, kiedy to żydowscy rebelianci zostali brutalnie zmasakrowani w finałowej bitwie w Betar. Data masakry? Oczywiście 9 dzień miesiąca Aw!
Żydzi zostali wygnani z Anglii w 1290 roku naszej ery, dnia – zgadnij – Tisza BeAw. W 1492 roku, kiedy Złoty Wiek w Hiszpanii zbliżał się ku swojemu końcowi, królowa Izabela i jej mąż Ferdynand wydali rozkaz wygnania Żydów, na banicję, z ich królestwa. Edykt wydalenia ich, podpisany został 31 marca 1492 roku; a Żydzi dostali dokładnie cztery miesiące, aby uporządkować swoje sprawy i opuścić kraj. Hebrajska data, kiedy żaden Żyd nie mógł pozostać dłużej w królestwie, w którym kiedyś był przyjęty i cieszył się w niej dobrobytem? O, teraz już sam wiesz, 9 dzień miesiąca Aw.


Gotowy jesteś na jeszcze jeden przykład? Druga wojna światowa, i Holokaust – Zagłada, jak uznali historycy, była kontynuacją wydarzeń I wojny światowej; która zaczęła się w 1914 roku. I tak, wystarczająco niesamowite, I wojna światowa rozpoczęła się, według hebrajskiego kalendarza, 9 dnia miesiąca Aw, Tisza BeAw.


Co Ty o tym wszystkim myślisz? Żydzi widzą to, jako potwierdzenie, głębokiego przekonania, że historia nie jest przypadkowa; wydarzenia, nawet te straszne, są częścią B-SKIEGO planu i mają duchowe znaczenie. Informacja ta jest znakiem racjonalnego zamiaru, nawet, jeżeli my nie rozumiemy go.


Zasady Tisza BeAw


Żałoba po zburzonej Świątyni i Wygnaniu Narodu Izraela, powstrzymujemy się od jedzenia, picia, kąpania się, ubierania skórzanego obuwia, i stosunków małżeńskich; przez wieczór, noc i dzień 9 dnia miesiąca Aw ( tzn. od zachodu słońca 8 dnia miesiąca Aw, do zapadnięcia nocy 9 dnia miesiąca Aw). Zwyczajem jest, aby siedzieć na podłodze, lub niskim krześle, do popołudnia. Studiowanie Tory jest ograniczone, do wersetów prawa żałoby opisujących destrukcję Świątyni, i podobnych. Tfilin zakłada się tylko na czas popołudniowej modlitwy Mincha.