במלון עדן, בקומת המרתף יש מקווה כשר למהדרין לנשים וגברים.
המקווה כשר לפי כל השיטות; "בור על גבי בור" ו"בור בצד בור ".

 

+48 669 977 991 נשים: אנא קבעו פגישה עם הרבנית אסתי גורארי' בטלפון
(תשלום בקבלה) 

גברים: בקשו את המפתח בקבלה.(נדרש תשלום בקבלת המפתח)

 

מלון עדן רחוב צ'ימנה 15 Ciemna Street 

 +48 12 430 65 65  :'טל

Mikvah 2 (225).jpg