bamidbar

księga liczb (bamidbar) 1:1–4:20

2222.jpg

Bóg nakazuje przeprowadzenie spisu ludności dwunastu plemion Narodu Izraela. Mojżesz naliczył 603 550 mężczyzn w wieku „poborowym” (między 20 a 60 lat) łącznie w jedenastu plemionach. Plemię Lewiego zostało policzone oddzielnie – liczyło ono 22 300 mężczyzn w wieku powyżej jednego miesiąca. Przyczyną takiego odrębnego traktowania lewitów było ich przeznaczenie do służby w Świątyni, zamiast pierworodnych, którzy splamili się grzechem Złotego Cielca.

W czasie wędrówki Ludu przez pustynię, Lewici zajmowali się transportem Przybytku – składali go i rozkładali zgodnie z przenosinami obozu Izraelitów. Namioty Lewitów rozbijane były wokół Przybytku - rodzina Kehatytów (transportująca naczynia i wyposażenie) na południe od niego, rodzina Gerszonitów (przenosząca poszycie Przybytku) na zachód, a rodzina Merarytów (transportująca ściany Przybytku) na północ. Przed wejściem do Przybytku znajdowały się namioty Mojżesza oraz Aharona i jego synów.

Dalej od Przybytku obozowało pozostałe jedenaście plemion. Po wschodniej stronie były to plemiona Jehudy (74 600 mężczyzn), Issachara (54 400 mężczyzn), i Zewuluna (57 400 mężczyzn). Na południu obozowały plemiona Reuwena (46 500 mężczyzn), Szimona (59 300 mężczyzn), oraz Gada (45 650 mężczyzn). Po stronie zachodniej mieszkały plemiona Efraima (40 500 mężczyzn), Menaszego (32 200 mężczyzn) oraz Benjamina (35 400 mężczyzn). Na północy natomiast rozbijały swe namioty plemiona Dana (62 700 mężczyzn), Aszera (41 500 mężczyzn) oraz Naftalego (53 400 mężczyzn). Także podczas samej wędrówki podróżowano według poszczególnych plemion. Każde z plemion miało swoją flagę.