LIST DO POPRZEDNIEGO REBEGO Z LUBAWICZA W JĘZYKU POLSKIM!

 

 

 

 

10go Szwat 5768 r. (17 stycznia 2008 r.) jest rocznicą śmierci jorzeit poprzedniego Rebego z Lubawicza Rabina Josefa Icchaka Szniorsona, cadyka błogosławionej pamięci.

 

 

 

Ku temu dniu Żydzi z wielu państw piszą „pidion nefesz” – specjalne listy, w których zwracając się do duszy Rebego, proszą sprawiedliwego aby rozbudził miłosierdzie Boże dla nich i dla ich bliskich. Dobre uczynki Żyda i zasługi sprawiedliwego prowadzą do realizacji błogosławieństwa i pomocy Bożej.

Każdy z nas może napisać list w języku polskim załączając swoją osobistą prośbę do Rebego i być pewnym jego błogosławieństwa i wstawienia się przed Stwórcą.

Listy można pisać do Rebego przez cały rok. Szczególnie ważnym jest jednak zrobić to tuż przed 10 dniem miesiąca Szwat. Przed pisaniem listu należy umyć ręce. Wskazanym jest odłożyć pewną sumę pieniędzy na („cdakę”) – pomoc potrzebującym.

List należy napisać na czystym nie nabazgranym białym papierze. Lepiej jest to zrobić zgodnie z załączonym niżej przykładem, wyminiejąc imiona ludzi i imiona ich matek (na przykład Icchak ben Sara, Liuba bat Miriam i.t.p.)

Przy tym bardzo ważnym jest wziąć na siebie obowiązek spełniania przykazań Tory i napisać o tym w liście.

List można wysłać osobiście do Nowego Jorku faksem na numer: (1) – (718) – 7234444 a także na faks: XX – 972 – 3 – 9606169, albo zanieść do najbliższego Beit – Chabadu w celu przesłania do Nowego Jorku.

 

Poniżej znajduje się przykład listu do Rebego, który należy przepisać odręcznie na czystym papierze. Dodatkowe wyjaśnienia pod numerem 03 – 960 7588 wew. 133

 

 

 

ב"ה

 

 

 

 

Rebemu z Lubawicza

 

 

oraz dla członków mojej rodziny (krewnych, przyjaciół, znajomych):

mojej żony (męża)           imię       bat/ben        imię matki                                                naszego syna/córki        imię      bat/ben      imię matki

naszego syna/córki           imię      bat/ben     imię matki

mojego ojca/matki            imię       bat/ben     imię matki

Prosimy o błogosławieństwo Rebego w celu spełnienia naszych próśb przez Stwórcę:

(wyliczyć prośby – zdrowie, dostatek materialny i duchowy, małżeństwo, dzieci itd.)

 

 

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania następujących przykazań Tory i nauk Rebego (zaznaczyćto co jest na danym etapie możliwe do spełnienia):

- codziennie studiować Torę (10 minut, 0,5 godziny, 1 godzinę itd.)

- dać cdakę potrzebującemu

- nakładać tfilin

- kupić mezuzy i przybić we wszystkich drzwiach w domu

- zapalać sobotnie świece a także na święta

- przestrzegać żydowskiej czystości rodzinnej

- w naszym domu będą święte książki żydowskie (Tora, Psalmy Dawida, Tania i inne)

- przestrzegać przepisy koszernego jedzenia;

- My staramy się dać naszym dzieciom (wnukom) żydowskie wychowanie; zapisać je do religijnej szkoły (albo klub dziecięcy, kółko związane z tradycjami żydowskimi. My sami staramy się dowiedzieć więcej na temat żydowskiego wychowania, tradycji i historii, aby móc być dobrym przykładem dla naszych dzieci.

- staramy się być przykładem przy spełnianiu zapowiedzi „Ahawat Israel” kochania narodu żydowskiego i każdego Żyda, podobnie jak odnosi się do nas Stwórca. Staramy się wspierać zrozumienie, pokój i wzajemną pomoc pomiędzy Żydami.

Prosimy Wszechmocnego o zesłanie nam jak najszybciej sprawiedliwego Moszijacha (Mesjasza), który odbuduje trzecią Świątynię i nas ostatecznie i całkowicie zbawi.

 

 

 

Podpis: Icchak ben Sara

Adres..............................................................Telefon.......................................5769 r.