Naso

Numbers 4:21 - 7:89

2222.jpgPo policzeniu wszystkich męskich potomków Izraela, Tora nakazuje policzyć wszystkich mężczyzn z pokolenia Lewiego – 8 580 mężczyzn w wieku pomiędzy 30 i 50 lat było przeznaczonych do przenoszenia elementów Przybytku w czasie wędrówki po pustyni.

Bóg przekazuje Mojżeszowi prawa dotyczące „sota” – niewiernej żony, podejrzanej o cudzołóstwo. Także prawa dotyczące naziratu zawarte są w tej parszy. Nazir to osoba ślubująca nie spożywać wina, nie obcinać włosów, i unikać duchowego zanieczyszczenia kontaktem z martwym ciałem. Aron i jego potomkowie – koheni – otrzymują instrukcję, w jaki sposób mają udzielać błogosławieństwa Synom Izraela.

Z okazji inauguracji ołtarza ofiarnego każdy z naczelników plemion Izraela składa specjalną ofiarę. Pomimo tego, iż wszystkie one są takie same, Tora po kolei opisuje każdą z nich, gdyż każda z nich była jedyna w swoim rodzaju.