Wajakhel

Exodus 35:1-38:20

2222.jpg

Mojżesz gromadzi cały Lud Izraela i powtarza im przykazanie Szabatu. Następnie przekazuje Boskie instrukcje dotyczące wykonania Miszkanu (Przybytku).

Ludzie chętnie ofiarowują potrzebne do budowy materiały: złoto, srebro, miedź, czerwoną, błękitną i purpurową wełnę, sierść kozią, len, skóry zwierzęce, drewno, oliwę z oliwek, zioła i drogocenne kamienie. Mojżesz musi nawet powstrzymać dalsze datki, bo materiałów jest zbyt dużo.

Zespół utalentowanych rzemieślników i artystów wznosi Przybytek i robi wszystkie sprzęty (wymienione we wcześniejszych parszach): trzywarstwowe przykrycie, ściany wraz ze srebrnymi podstawkami, parochet (zasłonę), Arkę Przymierza i jej przykrycie wraz z Cherubinami, stół na chleby, siedmioramienną menorę i olej do niej, złoty ołtarz i wonności, olejek do namaszczania, ołtarz do spalania ofiar, basen do obmywania.