truma

Szmot 25:1-27:19

2222.jpgLud Izraela został wezwany do zebrania piętnastu materiałów: złota, srebra, miedzi, błękitnej, purpurowej i czerwonej wełny, lnu, sierści koźląt, skór zwierzęcych, drewna, oliwy, przypraw korzennych i klejnotów, które to materiały miały zostać użyte do budowy Przybytku, zgodnie z poleceniem, jakie Bóg przekazał Mojżeszowi: "zbudujesz dla Mnie Przybytek, bym zamieszkał pośród was".

Mojżesz otrzymał na górze Synaj szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu budowy tego "mieszkania" dla Najwyższego. Miał on być skonstruowany w ten sposób, by możliwe było jego rozłożenie, transport i ponowne złożenie w czasie wędrówki Żydów przez pustynię.

Na wewnętrznym dziedzińcu Przybytku, oddzielony specjalnie tkana zasłoną znajdowała się Arka Przymierza, zawierająca kamienne tablice z Dziesięciorgiem Przykazań; pokrywa Arki ozdobiona była dwoma aniołami wykutymi ze szczerego złota. Na zewnętrznym dziedzińcu Przybytku znajdowały się: siedmioramienna menora, ołtarz na wonności oraz stół na chleby pokładne.

Trzy ściany Przybytku zbudowane były z 48 drewnianych desek, podtrzymywanych przez srebrne podstawki. Dach składał sie z trzech warstw: (a) kolorowych tkanin lnianych i wełnianych, (b) przykrycia z sierści koźląt, oraz (c) przykrycia ze skór baranich oraz skór zwierzęcia zwanego "tachasz". Wejście do Przybytku stanowiła haftowana zasłona, rozwieszona na pięciu słupach.

Dookoła Przybytku i miedzianego ołtarza na ofiary, który stał przed nim, rozpięta była na 60 słupach z miedzianymi podstawkami lniana zasłona, zawieszona na srebrnych haczykach.