Błogosławienie kwitnących drzew

 
Jest taka specjalna micwa (przykazanie), które może być wypełniona tylko jeden raz w roku, jest nią błogosławieństwo odmawiane gdy widzi się kwitnące drzewo owocowe:
 
 
Baruch Ata Adonaj Eloheinu melech haolam, szelo chisar beolamo dawar, uwara wo brijot towot weilanot towim lehanot bahem bnei adam.
 
Błogosławiony jesteś Ty Haszem, nasz Bóg, Król świata, że na Jego świecie nie brak niczego i, że stworzył na nim dobre dzieła i dobre drzewa, by korzystali z nich ludzie.
Błogosławieństwo to można odmówić w ciągu miesiąca nisan, który w Torze nazywany jest "wiosennym miesiącem". Odmawia się je, gdy widzi się co najmniej dwa kwitnące drzewa owocowe. Wielu ludzi specjalnie odwiedza w tym czasie ogrody botaniczne, by móc powiedzieć to błogosławieństwo i wypełnić to piękne przykazanie.