Mezuza

 

Najwyższe bezpieczeństwo: 

2222.jpgNie, to nie jest żydowski dzwonek do drzwi! To jest system bezpieczeństwa domowego zwany mezuzą, podpięty do Najwyższej Agencji Bezpieczeństwa.

W środku znajduje się zwój pergaminowy z fragmentem Tory zaczynającym się od słów: "Słuchaj Izraelu, Bóg jest najwyższym Sędzią, Bóg jest Jedyny". Te słowa stanowią podsumowanie żydowskiej misji na świecie - informować świat o Jedynym Bogu. Mezuzę umieszcza się na framudze drzwi, a Bóg nas strzeże i ochrania.

Potrzebne materiały:

1) Zwój pergaminowy. Musi byś zapisany ręcznie przez sofera (skrybę) na specjalnie przygotowanym pergaminie, za pomocą atramentu i pióra. Dzisiaj można kupić mezuzy drukowane na papierze, dlatego warto kupować mezuzę z zaufanego i sprawdzonego źródła.

2) Pudełko ochronne.

3) Młotek i gwoździe lub silny klej.

  

??? ?????.jpgGdzie: 

Na każdej framudze drzwi w twoim domu lub biurze prowadzących do pomieszczenia o minimalnych wymiarach 2x2 metry, z wyłączeniem łazienki (ubikacji).

Na prawej framudze stojąc twarzą w kierunku, w którym otwierają się drzwi. Na drzwiach wejściowych umieszcza się mezuzę zawsze po prawej stronie, stojąc twarzą "do środka", nawet jeśli drzwi otwierają się na zewnątrz. W przejściu pomiędzy dwoma pomieszczeniami bez fizycznych drzwi - wiesza się mezuzę po prawej stronie stojąc twarzą w stronę ważniejszego pomieszczenia.

Mezuzę mocuje się na wysokości 2/3 framugi (licząc od podłogi), ukośnie, z górą skierowaną do wewnątrz. W wyjątkowo wysokich drzwiach mocuje się mezuzę na wysokości oczu.

 

Jak:

????? ?????.jpgPrzed przytwierdzeniem odmawia się błogosławieństwo: "Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, który uświęcił nas swoimi przykazaniami i nakazał nam przytwierdzać mezuzę".

Następnie przytwierdza się mezuzę. Jeśli przytwierdzamy jednocześnie kilka mezuz - wystarczy jedno błogosławieństwo.

Dotykaj mezuzy ręką podczas przechodzenia przez drzwi, a następnie pocałuj palce, które dotykały mezuzę.

Co najmniej dwa razy na siedem lat sprawdzaj stan swoich mezuz u sofera (skryby).