Obmywanie rąk

"...obmywanie rąk powoduje dzieci do pytań..."

 Pesachowe Dziecko

Pesach jest w dużej mierze świętem dziecka. Bo to dziecko wywołuje w nas świadomość, że my też jesteśmy dziećmi B-ga, i przez to jesteśmy naprawdę wiecznie wolni. To dziecko otwiera nam oczy na ostateczne znaczenie Pesach: że B-g wyprowadzając nas z Egiptu by uczynić z nas naród wybrany, uwolnił nas z wszelkiego zniewolenia i poddania po wszystkie czasy.

Dziecko jest dlatego naważniejszym uczestnikiem sederu pesachowego. Wiele ze zwyczajów sederowych są specjalnie przeznaczone by zadziwić je, stymulowac jego ciekawośc, by zmusic je do pytania: "Czym ta noc różni się od innych nocy?" Cała Hagada, "opowiadanie" historii naszego odkupienia z Egiptu podczas sederu, jest zbudowana wokół idei: "Kiedy twoje dziecko cię zapyta... Powiesz swojemu dziecku." W Pesach, chcemy otworzyć dziecku umysł, by pokazać mu rzeczywistośc z jego perspektywy. Bo jak inaczej możemy posmakować wolności?