Dwarim

Księga Powtórzonego Prawa 1:1-3:22

2222.jpgPocząwszy od 1 szwat (37 dni przed swoją śmiercią) Mojżesz rozpoczyna powtarzanie Tory Zgromadzeniu Izraela. Opisuje wydarzenia które wydarzyły się w czasie 40-letniej wędrówki po pustyni, prawa nadane w tym okresie, napominając Lud za ich zachowanie, zachęcając ich do przestrzegania Tory i przykazań w kraju, do którego wejdą, a który Bóg dał im jako wieczne dziedzictwo.

Mojżesz przypomina ustanowienie sędziów i urzędników, których zadaniem jest pomoc w nauczaniu Tory przestrzeganiu respektowania Prawa. Przypomina też podróż Izraelitów przez pustynię, wysłanie szpiegów do Ziemi Kaanan i następstwa ich raportu, który spowodował, że całe pokolenie wymarło na pustkowiu a Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.

Mojżesz wspomina także ostatnie wydarzenia: odmowa Ammonitów i Moabitów udzielenia zgody na przejście Ludu Izraela przez ich terytoria, wojny z królami Sichonem i Ogiem, osiedlenie się plemion Reuwena i Gada, wraz z połową plemienia Menaszego po wschodniej stronie Jordanu. Przekazuje także instrukcje swojemu następcy – Jehoszui bin Nun – dotyczące podboju Ziemi Kaanan. „Nie lękajcie się ich” - mówi Mojżesz - „bo Haszem, wasz Bóg będzie walczył z wami”.