Wajikra

Księga Kapłańska 1:1-5:26

2222.jpg

Bóg wzywa Mojżesza do Przybytku i przedstawia mu prawa dotyczące składania ofiar ze zwierząt i z pokarmów. W szczególności mówi o:

ola (ofierze wznoszącej) - w całości spalanej na ołtarzu;

mincha (ofierze pokarmowej) - składającej się z najlepszej mąki, oleju z oliwek i przypraw (wonności);

szlamim (ofierze pokojowej) - której mięso jest dzielone, a następnie jedną część spala się na ołtarzu, drugą daje Kapłanom, a trzecia jest zjadana przez składającego ofiarę;

chatat (ofiara za grzechy) – składana by odkupić popełnione nieświadomie grzechy;

aszam (ofiara przebłagalna) - składana przez osobę, która przywłaszczyła sobie mienie świątynne, ma wątpliwość co do złamania Boskiego zakazu, czy też popełniła krzywoprzysięstwo.