Tetzave

Exodus 27:20-30:10

 

 

2222.jpgBóg nakazuje Mojżeszowi zebrać pośród Synów Izraela czystą oliwę z oliwek, by potrzebną do menory, którą Aaron będzie rozpalał każdego dnia. Menora ma się palić"od zmierzchu do świtu".

Opisane są szaty noszone przez Kapłanów (kohenów) podczas służby w Przybytku. Są to: 1) ketonet - długa, lniana tunika, 2) michnasaim - lniane spodnie, 3) micnefet - lniany turban noszony na głowie, 4) awnet - pas zakładany na tunikę.

Dodatkowo, Arcykapłan (kohen gadol) nosił: 5) efod - rodzaj fartucha, zakładany na płaszcz, wykonany z błękitnej, purpurowej oraz czerwonej wełny, lnu i złotych nici, 6) choszen - napierśnik zawierający dwanaście drogocennych kamieni z wyrytymi na każdym z nich imionami dwunastu plemion Izraela, 7) meil - płaszcz z błękitnej wełny ze złotymi dzwoneczkami u dołu, 8) cic - złotą płytkę noszoną na czole z wyrytym napisem "Święty dla Boga".

Jest tu także dokładna instrukcja siedmiodniowej uroczystości inicjującej służbę w Przybytku Aarona i jego czterech synów - Nadawa, Awihu, Elazara oraz Itamara. W parszy Tecawe znajduje się również nakaz wykonania i opis złotego ołtarza na wonności.