Pinchas

Księga Liczb 25:10-30:1

2222.jpgPinchas, wnuk Aharona otrzymuje nagrodę za swój dowód odwagi i gorliwości – Bóg zawiera z nim osobiste przymierze pokoju i nadaje mu tytuł kapłański.

Lud Izraela zostaje policzony, liczba mężczyzn pomiędzy 20 a 60 rokiem życia wynosi 601 730. Mojżesz otrzymuje instrukcje w jaki sposób podzielony ma zostać Kraj Izraela pomiędzy poszczególne plemiona. Pięć córek Zelofehada domaga się od Mojżesza żeby im również przydzielił część Ziemi Izraela – ich ojciec umarł nie doczekawszy się synów. Bóg wysłuchuje ich prośby i otrzymują one swoją cześć Ziemi.

Mojżesz wyznacza Jozuego jako swojego następcę i tego, który ma wprowadzić Żydów do Ziemi Obiecanej. Parsza kończy się szczegółowym wyliczeniem wszystkich codziennych ofiar oraz ofiar dodatkowych składanych w Szabaty, Rosz Chodesz (początek nowego miesiąca), oraz w czasie świąt – Rosz Haszana (Nowy Rok), Jom Kipur, Sukot oraz Szmini Aceret (ostatni dzień Sukot).