Korach

Numbers 16:1-18:32

2222.jpgKorach namawia do rebelii przeciwko przywództwu Mojżesza i otrzymaniu przez Aharona przywileju kapłaństwa. Do buntu Koracha przyłączają się dawni wrogowie Mojżesza - Datan oraz Awiram wraz z 250 innymi członkami Narodu Izraela. Buntownicy składają w Przybytku wonne ofiary by usankcjonować swoje uzurpatorskie kapłaństwo. Ziemia otwiera się, pochłaniając wszystkich buntowników, a ogień trawi składających nieuprawnione ofiary.

Lud dręczy plaga, Aharon składa na ołtarzu kadzidło by ją zakończyć. Jego laska w cudowny sposób zakwita, dowodząc tym jego Boskiej legitymacji do pełnienia funkcji Najwyższego Kapłana.

Bóg nakazuje oddawać terumę (daninę) dla kapłanów z wszystkich płodów rolnych, każdego pierworodnego zwierzęcia domowego, oraz inne dary przeznaczone dla kapłanów.