Ki Tisa

Exodus 30:11-34:35

2222.jpgLud Izraela otrzymał nakaz zebrania od każdego po pół srebrnego szekla na potrzeby Przybytku. Podana jest instrukcja wykonania do Przybytku basenu z wodą, olejku namaszczania i wonnego kadzidła. Uzdolnieni artyści - Becalel i Oholiaw wyznaczeni zostają do nadzoru budowy Przybytku, a cały Lud po raz kolejny słyszy przykazanie Szabatu.

Gdy Mojżesz spóźniał się z powrotem z góry Synaj, ludzie odlali sobie Złotego Cielca i oddawali mu cześć. Rozgniewany Bóg chciał zniszczyć grzeszny Naród Izraela, ale Mojżesz stanął w jego obronie. Po zejściu z góry, Mojżesz widzi ludzi tańczących wokół Złotego Cielca, rozbija Tablice Przymierza z zapisem Dziesięciorga Przykazań, niszczy Cielca, a główni winowajcy zostają zabici. Następnie zwraca się do Boga mówiąc: "Jeżeli nie przebaczysz im, wymaż proszę moje imię z Twojej księgi, którą napisałeś".

Bóg przebacza Synom Izraela, ale mówi, że efekty ich grzechu będą widoczne przez wiele pokoleń. Bóg proponuje, ze wyśle swojego anioła by im towarzyszył w podróży, ale Mojżesz prosi, by Bóg sam towarzyszył Żydom w drodze do Ziemi Obiecanej.

Mojżesz przygotowuje nowe kamienne Tablice i jeszcze raz wchodzi na górę Synaj, gdzie Bóg potwierdza przymierze na nowych Tablicach. Mojżesz doświadcza na górze wizji Trzynastu Cech Miłosierdzia Bożego. Podczas powrotu na dół twarz Mojżesza promienieje tak intensywnym blaskiem, że musi ją zakryć.