miszpatim

księga wyjścia (szmot) 21:1–24:18

2222.jpg zaraz po Objawieniu na górze Synaj, Bóg ustanowił zbiór praw dla Ludu Izraela. W jego skład weszły prawa dotyczące sługi, kary za morderstwo, porwanie, napaść i kradzież, prawa dotyczące szkód, pożyczek, odpowiedzialności za powierzone mienie oraz prawa dotyczące postępowania sądowego.

Również prawa dotyczące traktowania obcokrajowców, świąt, danin z plonów składanych w Świątyni Jerozolimskiej, zakaz gotowania mleka z mięsem i przykazanie modlitwy weszły w skład praw nadanych przez Najwyższego. W sumie parsza Miszpatim zawiera 53 przykazania – 23 nakazy i 30 zakazów.

Bóg przyrzekł doprowadzić Lud Izraela do Ziemi Obiecanej i ostrzegł ich przed przejęciem sposobu życia pogańskich mieszkańców tych terenów.

Naród zobowiązał się: “Wszystko co Bóg przykazał zrobimy Iwysłuchamy”. Wyznaczywszy Aarona i Chura jako zarządców obozu i swoich zastępców, Mojżesz udał się samotnie na górę Synaj, gdzie przebywał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy.