Jitro

księga wyjścia (szmot) 18:1-20:23

2222.jpgTeść Mojżesza – Jitro, usłyszał o wielkich cudach, które Bóg uczynił dla Ludu Izraela, i przybył z Midianu do obozu Izraelitów na pustyni wraz z żoną Mojżesza Cyporą i ich dwoma synami. Jitro doradził Mojżeszowi ustanowienie hierarchicznego systemu sądowniczo-administracyjnego, który przejąłby część zadań Mojżesza.

Izraelici obozowali naprzeciw góry Synaj gdzie dowiedzieli się, że Bóg wybrał ich na „królestwo kapłanów” i „lud święty”. Cały naród odpowiedział: „Wszystko, co Bóg powiedział – czynimy!”.

Szóstego dnia trzeciego miesiąca (siwan), siedem tygodni po wyjściu z Egiptu cały naród zgromadził się u stóp góry Synaj. Bóg zstąpił na górę pośród błyskawic i grzmotów, w kłębach dymu i wśród dźwięków szofaru, a Mojżesz wszedł na górę.

Na górze Synaj Bóg ogłosił Dziesięć Przykazań nakazujących Żydom wiarę w Jedynego Boga, zakazujących oddawania czci bożkom oraz brania imienia Boga naderemno, ustanawiających Szabat jako dzień święty, nakazujących szanowanie rodziców, zakazujących morderstwa, cudzołóstwa, kradzieży, składania fałszywego świadectwa i pożądania cudzej własności. Lud błagał Mojżesza że objawienie boskie jest zbyt intensywne dla nich, prosząc go o przyjęcie osobiście Tory i następnie przekazanie jej całemu ludowi.