Podczas czytania Tory w synagodze w święto Szawuot, przeżywamy ponownie to doznanie przekazywania Tory na Synaju przez Boga. Podobnie jak wtedy na Synaju, kiedy to wszyscy Żydzi (mężczyźni, kobiety i dzieci) byli obecni podczas nadawania Tory, tak samo teraz każdy Żyd powinien się postarać być obecnym w synagodze w środę 8-go czerwca 2011 w czasie odczytywania Dziesięciu Przykazań z Tory.

Swoje specjalne znaczenie ma przyprowadzenie dzieci, nawet tych najmłodszych, w celu wysłuchania Dziesięciu Przykazań.

Zanim Bóg dał nam Torę, to zażądał byśmy mu przedstawili odpowiednich żyrantów. Żydzi złożyli kilka propozycji, ale wszystkie zostały odrzucone przez Boga. Dopiero kiedy oświadczyli: „Nasze dzieci będą naszymi żyrantami gwarantującymi, że będziemy czcić i przestrzegać Tory”, Bóg natychmiast się zgodził na Jej przekazanie.
Tak więc przyprowadźmy naszych „żyrantów” do synagogi w pierwszym dniu Szawuot.