Wieczorem w Lag Baomer mamy w zwyczaju rozpalać ognisko. Upamiętnić ma to najjaśniejsze świetło, które Szimon bar Jochaj dał światu, poprzez swoje mistyczne nauki. Stało się tak zwłaszcza w dniu jego śmierci, w Lag Baomer, kiedy to odkrył przed swymi uczniami sekrety Tory, których głębi i intensywności świat jeszcze nie poznał. Zohar mówi jak to dom wypełnił się ogniem i intensywnym światłem, tak że zebrani nie mogli zbliżyć się do Rabina Szimona, ani nawet na niego spojrzeć. Największe uroczystości Lag Baomer mają miejsce przy grobie Rabina Szimona, który znajduje się w północnym Izraelu, w miejscowości Meron. Setki tysięcy ludzi biorą udział w obchodach, a całodzienne świętowanie, śpiewy i tańce nie mają sobie równych.
Dzieci tradycyjnie wychodzą na pola i bawią się imitacją łuków i strzał. Ma to na celu upamiętnienie midraszowej tradycji, mówiącej, że podczas życia Rabina Szimona na niebie nie pojawiła się nigdy tęcza. Tęcze po raz pierwszy pojawiły się po potopie, gdy B-g obiecał, że nigdy już nie zniszczy świata. Kiedy świat zasługuje na karę, zamiast tego Bóg zsyła tęczę. Zasługi Rabina Szimona ochroniły świat, sprawiając, że tęcza okazała się niepotrzebna.
Lubavitcher Rebbe zachęcał do organizowania w Lag Baomer dziecięcych parad, aby uczcić żydowską jedność – jednego z przewodnich motywów Lag Baomer
W niektórych kręgach w zwyczaju jest jedzenie w Lag Baomer karobu. Upamiętnia to cud, który ocalił Rabinowi Szimonowi życie. Przez okres ponad trzynastu lat Rabin Szimon i jego syn ukrywali się przed rzymskim reżimem w jaskini w północnym Izraelu. W cudowny sposób drzewo karobowe wyrosło przy wejściu do jaskini, zapewniając tym samym pożywienie tym dwóm świętym mężom.
Wszystkie praktyki żałobne związane z omerem zawieszone zostają w Lag Baomer. Dozwolone są śluby, strzyżenie, muzyka itd.


Przypisy
1. Niektórzy, opierając się na tradycji kabalistycznej, nie obcinają włosów nawet w Lag Baomer