Błogosławieństwo 

 

Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech Haolam, aszer kidszanu Bemicwotaw, weciwanu lechadlik ner szel Jom Tow.

Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech Haolam, szehechejanu wekimanu wehigianu lizman haze.

Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech Haolam, aszer kidszanu Bemicwotaw, weciwanu lechadlik ner szel Szabat Kodesz.