Printed from chabadkrakow.org

Dwarim

Dwarim

 Email

Dwarim

Księga Powtórzonego Prawa 1:1-3:22

2222.jpgPocząwszy od 1 szwat (37 dni przed swoją śmiercią) Mojżesz rozpoczyna powtarzanie Tory Zgromadzeniu Izraela. Opisuje wydarzenia które wydarzyły się w czasie 40-letniej wędrówki po pustyni, prawa nadane w tym okresie, napominając Lud za ich zachowanie, zachęcając ich do przestrzegania Tory i przykazań w kraju, do którego wejdą, a który Bóg dał im jako wieczne dziedzictwo.

Mojżesz przypomina ustanowienie sędziów i urzędników, których zadaniem jest pomoc w nauczaniu Tory przestrzeganiu respektowania Prawa. Przypomina też podróż Izraelitów przez pustynię, wysłanie szpiegów do Ziemi Kaanan i następstwa ich raportu, który spowodował, że całe pokolenie wymarło na pustkowiu a Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.

Mojżesz wspomina także ostatnie wydarzenia: odmowa Ammonitów i Moabitów udzielenia zgody na przejście Ludu Izraela przez ich terytoria, wojny z królami Sichonem i Ogiem, osiedlenie się plemion Reuwena i Gada, wraz z połową plemienia Menaszego po wschodniej stronie Jordanu. Przekazuje także instrukcje swojemu następcy – Jehoszui bin Nun – dotyczące podboju Ziemi Kaanan. „Nie lękajcie się ich” - mówi Mojżesz - „bo Haszem, wasz Bóg będzie walczył z wami”.


 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle