Printed from chabadkrakow.org

Błogosławienie kwitnących drzew

Błogosławienie kwitnących drzew

 Email

Błogosławienie kwitnących drzew

Jest taka specjalna micwa (przykazanie), które może być wypełniona tylko jeden raz w roku, jest nią błogosławieństwo odmawiane gdy widzi się kwitnące drzewo owocowe:

Baruch Ata Adonaj Eloheinu melech haolam, szelo chisar beolamo dawar, uwara wo brijot towot weilanot towim lehanot bahem bnei adam.

 

Błogosławiony jesteś Ty Haszem, nasz Bóg, Król świata, że na Jego świecie nie brak niczego i, że stworzył na nim dobre dzieła i dobre drzewa, by korzystali z nich ludzie.

Błogosławieństwo to można odmówić w ciągu miesiąca nisan, który w Torze nazywany jest "wiosennym miesiącem". Odmawia się je, gdy widzi się co najmniej dwa kwitnące drzewa owocowe. Wielu ludzi specjalnie odwiedza w tym czasie ogrody botaniczne, by móc powiedzieć to błogosławieństwo i wypełnić to piękne przykazanie.

2222.jpg

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle