Printed from chabadkrakow.org

Czym jest Tora?

Czym jest Tora?

 Email

Czym jest Tora?

Slide1.JPG

Tora skłąda się z dwóch części: Prawa Spisanego i Prawa Ustnego. Spisana część Tory to Pięć Ksiąg Mojżeszowych, Księgi Prorockie i Pisma – razem tworzą one Tanach, czyli Biblię hebrajską. Razem z Prawem Spisanym na Synaju otrzymaliśmy również Prawo Ustne, wyjaśniające i uzupełniające Prawo Spisane. Ustna część Tory była przez wiele pokoleń przekazywana ustnie, aż w końcu została spisana w formie Miszny i Gemary, czyli Talmudu, oraz Midraszy.

Samo słowo „Tora” oznacza po hebrajsku „instrukcję”, „przewodnik”. Tora jest dla nas przewodnikiem życiowym poprzez zawarte w niej 613 przykazań - „micwot”. Słowo „micwa” oznacza zarówno „przykazanie” jak i „związek”. Poprzez studiowanie Tory i wypełnianie zawartych w niej przykazań łączymy się z Najwyższym. Celem Boskiego stworzenia świata było właśnie wypełnianie przez Naród Żydowski przykazań – uświęcanie i napełnianie duchową świętością całego stworzenia.

W czasie święta Szawuot Naród Żydowski usłyszał od Boga Dziesięcioro Przykazań. Następnego dnia Mojżesz udał się samotnie na górę Synaj, gdzie otrzymał pozostałą część Tory – zarówno Spisaną jak i Ustną – któą następnie przekazał całemu żydowskiemu narodowi.

 

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle