Printed from chabadkrakow.org

Święta

Święta

 Email

Święta

Wszystkie Święta żydowskie zaczynają się w przeddzień wyznaczonej daty. Spowodowane jest to tym, że "dzień" żydowski rozpoczyna się i kończy o zachodzie słońca.

Żydowski kalendarz rozpoczyna się od żydowskiego Nowego Roku czyli Rosz Haszany, który jest również nazywany Dniem Sądu - w niebie otwierane są księgi i każde stworzenie jest oceniane. Tego dnia dmie się w róg barani szofar, który symbolizuje trąbę, która zabrzmi na końcu czasów w Dniu Sądu. Okres pokuty kończy Jom Kipur, czyli Dzień Pojednania.

Kilka dni później rozpoczyna się siedmiodniowe Święto Namiotów Sukot, pierwotnie święto plonów, które jest radosnym świętem. Po nim następuje święto 'Radości Tory' Simchat Tora.

Święto Pesach, które upamiętnia wyjście Izraelitów z Egiptu. Ze świętem tym wiążą się rozbudowane zwyczaje dotyczące jedzenia. Siedem tygodni po tym święcie obchodzone jest Święto Tygodni Szawuot - pamiątka przekazania przez Boga Mojżeszowi przykazań na górze Synaj .

W okresie przesilenia zimowego obchodzimy trwające osiem dni Święto Świateł Chanuka. Upamiętnia wydarzenia jakie nastąpiły po zbezczeszczeniu Świątyni Jerozolimskiej , kiedy to jeden dzbanuszek oliwy płonął przez wszystkie osiem dni uroczystości ponownego wyświęcenia Świątyni.

Święto Purim upamiętnia wybawienie od zagłady Żydów za czasów perskiego panowania.

Do szczególnych dni świątecznych należy szabat czyli siódmy dzień tygodnia, przeznaczony na odpoczynek, w którym obowiązuje zakaz wykonywania niektórych czynności.
Tradycyjne życzenia świąteczne to חג שמח [Chag Sameach], czyli Wesołych Świat.
W najważniejsze święta żydowskie odczytywane są księgi biblijne z tzw. zbioru megilot.

Kalendarium świąt żydowskich w 5776 roku

ROSZ HA SZANA - 1-2 Tiszrei / 13-15 WRZEŚNIA 2015 r.

JOM KIPPUR - 10 Tiszrei / 23 WRZEŚNIA 2015 r.

SUKKOT - 15-21 Tiszrei / 27 (wieczór) - 04 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

SZMINI ACERET&SIMCHAT TORA - 22-23 Tiszrei - 5- 6 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

CHANUKA - 25 Kislew -2 Tewet / 6 (wieczór) -13 GRUDNIA 2015 r.

TU BiSZWAT - 15 Szwat /25 STYCZNIA 2016 R.

PURIM - 14 Adar / 24 MARCA 2016 r.

PESACH - 15-22 Nisan / 23-30 KWIETNIA 2016 r.

LAG B'OMER - 8 Ijar / 26 MAJA 2016 r.

SZAWUOT - 6-7 Siwan /12 - 13 CZERWCA 2016 r.

TISZA BE'AW (Post) - 10 Aw / 14 SIERPNIA 2016 r.

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle