Printed from chabadkrakow.org

Pinchas

Pinchas

 Email

Pinchas

Księga Liczb 25:10-30:1

2222.jpgPinchas, wnuk Aharona otrzymuje nagrodę za swój dowód odwagi i gorliwości – Bóg zawiera z nim osobiste przymierze pokoju i nadaje mu tytuł kapłański.

Lud Izraela zostaje policzony, liczba mężczyzn pomiędzy 20 a 60 rokiem życia wynosi 601 730. Mojżesz otrzymuje instrukcje w jaki sposób podzielony ma zostać Kraj Izraela pomiędzy poszczególne plemiona. Pięć córek Zelofehada domaga się od Mojżesza żeby im również przydzielił część Ziemi Izraela – ich ojciec umarł nie doczekawszy się synów. Bóg wysłuchuje ich prośby i otrzymują one swoją cześć Ziemi.

Mojżesz wyznacza Jozuego jako swojego następcę i tego, który ma wprowadzić Żydów do Ziemi Obiecanej. Parsza kończy się szczegółowym wyliczeniem wszystkich codziennych ofiar oraz ofiar dodatkowych składanych w Szabaty, Rosz Chodesz (początek nowego miesiąca), oraz w czasie świąt – Rosz Haszana (Nowy Rok), Jom Kipur, Sukot oraz Szmini Aceret (ostatni dzień Sukot).

 

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle