Printed from chabadkrakow.org

Korach

Korach

 Email

Korach

Numbers 16:1-18:32

2222.jpgKorach namawia do rebelii przeciwko przywództwu Mojżesza i otrzymaniu przez Aharona przywileju kapłaństwa. Do buntu Koracha przyłączają się dawni wrogowie Mojżesza - Datan oraz Awiram wraz z 250 innymi członkami Narodu Izraela. Buntownicy składają w Przybytku wonne ofiary by usankcjonować swoje uzurpatorskie kapłaństwo. Ziemia otwiera się, pochłaniając wszystkich buntowników, a ogień trawi składających nieuprawnione ofiary.

Lud dręczy plaga, Aharon składa na ołtarzu kadzidło by ją zakończyć. Jego laska w cudowny sposób zakwita, dowodząc tym jego Boskiej legitymacji do pełnienia funkcji Najwyższego Kapłana.

Bóg nakazuje oddawać terumę (daninę) dla kapłanów z wszystkich płodów rolnych, każdego pierworodnego zwierzęcia domowego, oraz inne dary przeznaczone dla kapłanów.

 

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle