Printed from chabadkrakow.org

Balak

Balak

 Email

Balak

Księga Liczb 22:2-25:9

2222.jpgBalak, król Moabu wysyła proroka Bilama by ten przeklął Lud Izraela. W drodze oślica Bilaama widzi anioła, którego Bóg zesłał by przeszkodzić Bilamowi w misji. Oslica przemawia ludzkim głosem. Bilam trzykrotnie próbuje rzucić swoją klątwę, trzykrotnie też zamiast niej wypowiada błogosławieństwo. Prorokuje także o czasach ostatecznych i nadejściu Mesjasza.

Mężczyźni Żydowscy, będąc pod urokiem powabnych Moabitek, zaczynają służyć pogańskiemu bożkowi. Kiedy jeden z wysoko postawionych dostojników oficjalnie bierze sobie Moabitkę do swego namiotu, Pinchas zabija ich obydwoje, powstrzymując innych od pójścia tą drogą.

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle