Printed from chabadkrakow.org

jitro

jitro

 Email

Jitro

księga wyjścia (szmot) 18:1-20:23

2222.jpgTeść Mojżesza – Jitro, usłyszał o wielkich cudach, które Bóg uczynił dla Ludu Izraela, i przybył z Midianu do obozu Izraelitów na pustyni wraz z żoną Mojżesza Cyporą i ich dwoma synami. Jitro doradził Mojżeszowi ustanowienie hierarchicznego systemu sądowniczo-administracyjnego, który przejąłby część zadań Mojżesza.

Izraelici obozowali naprzeciw góry Synaj gdzie dowiedzieli się, że Bóg wybrał ich na „królestwo kapłanów” i „lud święty”. Cały naród odpowiedział: „Wszystko, co Bóg powiedział – czynimy!”.

Szóstego dnia trzeciego miesiąca (siwan), siedem tygodni po wyjściu z Egiptu cały naród zgromadził się u stóp góry Synaj. Bóg zstąpił na górę pośród błyskawic i grzmotów, w kłębach dymu i wśród dźwięków szofaru, a Mojżesz wszedł na górę.

Na górze Synaj Bóg ogłosił Dziesięć Przykazań nakazujących Żydom wiarę w Jedynego Boga, zakazujących oddawania czci bożkom oraz brania imienia Boga naderemno, ustanawiających Szabat jako dzień święty, nakazujących szanowanie rodziców, zakazujących morderstwa, cudzołóstwa, kradzieży, składania fałszywego świadectwa i pożądania cudzej własności. Lud błagał Mojżesza że objawienie boskie jest zbyt intensywne dla nich, prosząc go o przyjęcie osobiście Tory i następnie przekazanie jej całemu ludowi.

 

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle