Printed from chabadkrakow.org

Błogosławieństwa

Błogosławieństwa

 Email

Błogosławieństwa


1. Baruch ata adonaj, elohejnu melech haolam, aszer kid’szanu bemicwosaw, weciwanu lehadlik ner chanuka.


2. Baruch ata adonaj, elohejnu malech haolam, sz’asa nisim lawosejnu, bajamim hahejm baz’man haze.


3. Baruch ata adonaj, elohejnu melech haolam, szehechejanu w’kijimanu w’higijanu lazman haze.


Po zapaleniu odmów lub zaśpiewaj:


Hanejros halelu onu madlikin, al hatszuos, w’al hanisim, w’al haniflaos, szeasisa lawosejnu bajamim hahejm bazman haze, al jedej kohanecha hakdoszim. W’chal szmonas jemej chanuka, hanajros halalu kodesz haim, w’ejn lanu riszus lehisztamejsz bahejn, ela lirosan bilwad, k’dej lehodos ul’halel lszimcha hagadol, al nisecha w’al niflosecha w’al jeszuosecha.


Maoz cur jeszuasi, l’cha nae l’szabejach. Tikon bejs t’filasi, v’szam toda nezabejach. L’es tachin matbejach, micar ham’nabejach, az egmor b’szir mizmor chanukas hamizbejach.

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle