Printed from chabadkrakow.org

Korach

Korach

 Email

Korach

 

Parsza Korach – Księga Bamidbar (Księga Liczb – Numeri) 16:1 – 18:32

Korach lub też Korah - קֹרַח —w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „łysienie, lód, grad lubmróz” - drugie słowo i pirwsze charakterystyczny wyraz w treści tej Parszy. Jest to 38-my rozdział w rocznym cyklu czytania Tory i piąty w Księdze Liczb Tekst Parszy Korach zawiera ponad 5’325 hebrajskich liter, 1’409 hebrajskich słów i mieści się na ok. 95 wierszach w zwoju Tory.

Krótki opis Parszy Korach.

"I przedsięwzieli Korach, syn Ic'hara, syna Kehata, syna Levi'ego, i Dathan i Abiram, synowie Eliaba i On, syn Peleta, synowie Reubena, i powstali w obliczu  Mojżesza...."

Korach przy wsparciu Datana oraz Awirama i On'a – dawnych wrogów Mojżesza – wszczyna bunt. Nie chce pogodzić się z tym, że Mojżesz jest przywódcą a Aharon - Arcykapłanem, podburza cały naród. Nakłania 250 liderów zbioru, którzy wprowadzają święte kadzidło, aby potwierdzić ich zdolność do kapłaństwa. Spotyka ich B-ska kara. Ziemia się rozstępuje i pochłaniabuntowników, ich kadzidła zostają spalone przez ogień z niebios. Cały naród Żydowski ogarnia epidemia śmiercionośnej choroby. Aharon przynosi święte kadzidła, dzięki czemu udaje się się powstrzymać szerzenie się epidemii. 

Laska Kapłański Aharona zakwita i przynosi owoce migdałowca jako cudowny znak z Nieba i potwierdzenie tego, że jego kapłaństwo jest wolą B-ga. 

Wszechmogący ustanawia micwę o terumah oddzielania i ofiarowania ze każdych zbiorów ziarna, również wina i oliwy, i pierworodnych bydła na rzecz Kohenów. 

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym

Pierwsze czytanie —Bamidbar16:1–13

Drugie czytanie – Bamidbar 16:14–19

Trzecie czytanie – Bamidbar 16:20–17:8

Czwarte czytanie – Bamidbar 17:9–15

Piąte czytanie – Bamidbar 17:16–24

Szóste czytanie – Bamidbar 17:25–18:20

Siódme czytanie – Bamidbar 18:21–32

 

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle