Printed from chabadkrakow.org

Chronologia tradycji

Chronologia tradycji

 Email

2448 – Mojżesz otrzymuje Torę na Górze Synaj
2488 – Jehoszua – Elazar
            Otniel do 2566
            Ehud do 2636
            Szamgar do 2636
            Barak i Debora do 2676
            Gideon & Syn do 2719
            Tola do 2742
            Jair do 2764
            Jiftach do 2787
            Iwcan (Boaz) do 2793
            Elon do 2803
            Abdon do 2811
            Samson do 2830


2830 – Eli wraz z jego dworem
2870 – Samuel wraz z dworem
2884 – Dawid wraz z dworem
2924 – Alija z Szilo wraz z dworem
2962 – Prorok Elisza
3047 – Elisza
3055 – Kapłan Jehoida
3070 – Kapłan Zacharia
3090 – Hoszea
3110 – Amos
3140 – Iszaja
3160 – Micha
3190 – Joel
3240 – Nahum
3254 – Habakuk
3280 – Cefania
3316 – Jeremia
3350 – Baruch syn Nerii
3370 – Ezra wraz z dworem (Ludzie Wielkiego Zbioru – Daniel, Mordechai, Nehemia, Hanania, Miszael i Azaria)
3400 – Szimon Sprawiedliwy
3460 – Antignos z Soho
3500 – Jose syn Joezera i Jose syn Jochanana
3560 – Jehoszua syn Perachii i Nitai Arbelita
3621 – Juda syn Tabai i Szimon syn Szetacha
3722 – Szmaja i Awtalion
3728 – Hillel i Szammai
3768 – Rabin Szimon syn Hillela i Rabin Jochanan syn Zakkajego
3800 – Rabin Gamliel syn Szimona i uczniowie Rabina Jochanana syna Zakkajego
3810 – Rabin Szimon syn Gamliela i Rabin Akiba
3828 – Rabin Gamliel i uczniowie Rabina Akiby
3881 – Rabin Szimon syn Gamliela
3910 – Rabin Juda Książe – redaktor Miszny
3979 – Jego synowie: Rabin Szimon i Rabin Gamliel, Rabin Chija, Raw, Samuel i Jochanan
4010 – Rabin Huna, R. Juda, R. Nachman, R. Kahana
4060 – Rabba i R. Josef
4085 – Abaje i Rawa
4127 – Raw Aszi i Rawina
4260 – Zakończenie Talmudu przez R. Aszi, Rawina i ich uczniów

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle