Printed from chabadkrakow.org

Czym jest Tora?

Czym jest Tora?

 Email

Tora składa się z dwóch części: Prawo Pisane i Prawo Ustne. Pisana Tora zawiera Pięć Ksiąg Mojżesza, Proroków i Pisma. Wraz z Torą Pisemną Mojżesz otrzymał Prawa Ustne, które tłumaczą i wyjaśniają Prawo Pisemne. Przekazywano Je z pokolenia na pokolenie aż w końcu zostało one spisane w Misznie, Talmudzie i w Midraszu.

Słowo „Tora” znaczy instrukcja lub przewodnik. Tora kieruje naszymi krokami za pomocą 613 „micwot”. „Micwa” znaczy zarówno nakaz jak i związek. Poprzez studiowanie Tory i spełnianie nakazów wiążemy się my wraz z całym naszym otoczeniem z Bogiem. Bóg stworzył świat po to byśmy polepszali i uświęcali całe stworzenie wnosząc w nie świętość i duchowość.

W święta Szawuot cały Naród Żydowski usłyszał Dziesięć Przykazań. Następnego dnia Mojżesz udał się na Górę Synaj, gdzie został nauczony przez Boga reszty Tory – zarówno Pisemnej jak i Ustnej – i którą później przekazał całemu narodowi.

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle