Printed from chabadkrakow.org

Czym jest Szawuot ?

Czym jest Szawuot ?

 Email

Szawuot jest rocznicą otrzymania Tory na Górze Synaj. Jest to drugie z trzech świąt (Pesach jest pierwszym zaś Sukot trzecim)w dokładnie pięćdziesiąt dni po drugim dniu Pesachu.

Jest to święto biblijne ze specyficznymi modlitwami, zapalaniem świec i kiduszem. W trakcie tego święta nie idziemy do pracy, nie prowadzimy samochodu, nie piszemy ani nie włączamy lub wyłączamy żadnych elektrycznych przyrządów. Wolno nam natomiast gotować i nosić rzeczy na zewnątrz domu.

Samo słowo „Szawuot” znaczy „tygodnie”; oznacza to siedem tygodni liczenia okresu pomiędzy Pesachem a Szawuot. W ciągu tych siedmiu tygodni, Żydzi oczyszczali się z pozostałości i skażeń niewoli egipskiej przeistaczając się w święty naród gotowy do wstąpienia do wiecznego przymierza z Bogiem za pomocą Tory.

W tym dniu otrzymaliśmy podarek z Nieba. Byłoby to niemożliwe przy pomocy jedynie naszych wrodzonych zdolności. Otrzymaliśmy mozliwość osiągnięcia a nawet dotknięcia Siły Wyższej, a nie tylko bycia ludźmi cywilizowanymi, możliwość wzniesienia się na szczyty Sił Nadprzyrodzonych bez ograniczeń natury.

Przed nadaniem nam Tory byliśmy rodziną i społecznością, natomiast doznanie Synajskie związało nas w nowy rodzaj jednostki zwanej Żydami lub Narodem Wybranym. Przyrównuje się ten dzień do dnia naszego ślubu, bowiem pod okapem ślubnym Góry Synaj, Bóg się z nami zaręczył. Bóg obiecał nam Swoją wieczną opiekę, my zaś zobowiązaliśmy się ku wieczej lojalności do Niego.

Co roku w święta Szawuot odtwarzamy ten historyczny moment: Bóg daje nam Torę, a my ponownie przyjmujemy, akceptujemy Ją i poświadczamy naszą wierność.

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle