Printed from chabadkrakow.org

Tora - Pięcioksiąg

Tora - Pięcioksiąg

 Email

Mojżesz spisał wszystkie Pięć Ksiąg Tory pod dyktando Boga.

Tora opowiada o tym jak Bóg stworzył świat, jak powstała rasa ludzka poczynając od Adama i Ewy, jak nasi Ojcowie – Abraham, Icchak i Jakow – żyli i jak Żydzi stali się narodem wybranym przez Boga na „królestwo kapłanów i naród święty” poprzez otrzymanie Tory i jej przestrzeganie.

613 Przykazań

Tora zawiera 613 Przykazań. Z czego 248 posiadają charakter pozytywny (co robić), a 365 posiadają charakter negatywny (czego nie robić). Założenia i przykazania obejmują wszystkie fazy żydowskiego życia i to zarówno w stosunku do bliźniego jak i do Boga w celu uzyskania najwyższych standardów moralnych.

Mesora-(Tradycja)

W dodatku do założeń, przykazów oraz zakazów znajdujących się w Torze, Bóg nauczył Mojżesza wielu dodatkowych praw i wyjaśnień tychże praw znajdujących się w Torze. Mojżesz miał je zapamiętać i przekazać swoim następcom. Ci zaś z kolei mieli utrzymywać je jako tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Tak więc wiele z naszych zwyczajów praktykowane są zupelnie jak by były zapisane w Torze. W celu otrzymania dodatkowej informacji kliknij na Tradycja Ustna.

Prorocy

Księgi Proroków zawierają: Jehoszua, Sędziowie, Samuel, Królowską, Jeremia, Jeheskiel, Iszaja i Tre-Asar (12 ksiąg Proroków niższego szczebla: Hoszua, Joel, Amos, Owadia, Jona, Mika, Nahum, Habakuk, Cefania, Chagai, Zacharia oraz Malachi).

Pisma Święte

Zawierają księgi: Rut, Psalmów, Joba, Przysłów, Eklezjasty, Pieśń nad Pieśniami, Lamentacje, Daniela, Ester, Ezry i Kronik. Wszystkie te ksiegi zostały napisane przez któregoś z naszych proroków podczas natchnienia Boskiego („Ruach Hakodesz”).

Księgi Samuela, Królowska, Ezry oraz Kronik zostały sztucznie podzielone na: Samuela I i Samuela II; Królowską I i Królowską II; Ezra i Nechemia; Kroniki I i Kroniki II.

Sumując mamy 48 proroków 7 proroczek, których proroctwa zostały spisane z powodu ich wiecznej ważności. Oprócz tych wymienionych powyżej istnieli w Izraelu prorocy w każdym pokoleniu, ale ponieważ ich proroctwa dotyczyły jedynie ich czasów to nie zostały one zapisane.

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle