Printed from chabadkrakow.org

Opowieść Pesachowa

Opowieść Pesachowa

 Email

OPRESJA

Nasz praojciec, Abraham wniósł do ciemnego świata Oświecenie. Ale Faraon zdegradował nas do poziomu niewolników, zdemoralizował nas, zabił nasze dzieci na naszych oczach a następnie, pobił nas do nieprzytomności. Nie był jednak w stanie złamać w nas ducha. Mieliśmy wiarę w to, że pewnego dnia B-g wydobędzie nas z niewoli i poprowadzi do Ziemi Obiecanej jako Naród Wybrany.

POWSTANIE

Pewnego dnia B-g przemówił do Mojżesza objawiając mu się jako gorejący krzew. Powiedział mu: „Pójdziesz do Faraona i powiesz, aby uwolnił mój Lud!”. Ale Faraon nie zamierzał pozwolić Wierze w Jednego B-ga zszargać jego własnego autorytetu. Egipt był jego królestwem i żaden „B-g Hebrajczyków” nie mógł urągać rządom piramid.

CUDA

Faraona czekało nie lada zaskoczenie. Dotychczas, żył on w świecie dość przewidywalnym. Przyroda zdawała się podążać zgodnie z wytycznymi budowniczych piramid – z wiadomą osobą na czele.

Mojżesz dokonał aktu zniszczenia tego układu w drobny pył – w naszych oczach, oczach ludu Egiptu i w oczach każdego, kto oczy miał. Cud po cudzie – w sumie po dziesięćkroć – Mojżesz ukazywał, że za cyklem natury stoi istota B-ska, która może zrobić absolutnie wszystko. B-g, który nigdy nie zamyka swoich drzwi, który zawsze słyszy płacz pokrzywdzonych, który oczekuje sprawiedliwości i kocha tych, którymi kieruje dobro.

WYZWOLENIE

W końcu niezwykle uparty Faraon musiał się poddać. Tego dnia prawie 600,000 rodzin żydowskich (wraz z innymi rodzinami, które do nas dołączyły) rozpoczęło, z podniesionymi głowami i z pieśniami pełnymi radości na ustach, swój exodus z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Najistotniejszym był ich postój pod Górą Synaj, gdzie wysłuchali Nieskończonej Mądrości B-żej od Niego Samego, czyli „Tory”. Od tamtej pory Mądrość ta pozwoliła nam trwać jako Naród.
Mądrość ta i nasze doświadczenia pozwoliły nauczyć świat wolności i praw przysługujących każdej istocie ludzkiej, której dusza jest zawsze „odzwierciedleniem samego B-ga”.

 Email