Printed from chabadkrakow.org

Waera

Waera

 Email

Paraszat: Waera
Piątek, 25 Tewet, 5775; 16 stycznia 2015
Świeczki szabatowe zapalamy o godz. 15:49; koniec Szabatu (17 stycznia) o godz. 17:03
Mincha i Kabalat Szabat w Synagodze Kupa o godz. 15:50
Szacharit o godz. 9:00     

Dlaczego krew?

            W paraszy w tym tygodniu napisano o plagach, jakie Bóg zesłał na faraona i Egipcjan. Uczynił to z dwóch powodów. Pierwszym  jego celem było ukaranie faraona i Egipcjan, ponieważ krzywdzili naród Izraela, niewoląc go, zmuszając do pracy i stosując kary cielesne. Drugim celem Boga było udowodnienie Egipcjanom, że Bóg istnieje.
            Faraon sprzeciwiał się Mojżeszowi i jego bratu Aaronowi, pytając: „Kim jest Wiekuisty, żebym słuchał głosu jego?” Władca powiedział: „Nil należy do mnie, ja go stworzyłem”. Plagi miały udowodnić faraonowi, że Bóg istnieje i to on przewodzi światu.
            Tak też się stało. W końcu faraon przekonał się, że Bóg istnieje i jest przywódcą świata. Rzekł więc: Wiekuisty jest sprawiedliwy, a ja i naród mój występni”.
            Pierwsza plaga polegała na tym, że w Nilu zamiast wody płynęła krew. Bóg rzekł: „przez to poznasz, żem Ja Wiekuisty: oto uderzę ja laską (…) na wody, co w rzece, a obrócą się w krew”. Bóg udowodnił zatem faraonowi przez tę plagę, że faktycznie istnieje.
            Dlaczego Bóg uderzył laską akurat w wody Nilu? Otóż w Egipcie nieustannie brakowało wody, ludzie czerpali ją z rzeki i nawadniali nią pola. Z tego powodu mieli wielki szacunek do tej rzeki, uważali ją za bożka i oddawali jej cześć. Bóg, chcąc ukarać naród, najpierw uderza w bożka, bo dla Egipcjan rzeka była synonimem życia. Pozbawienie wody oznaczało zatem koniec egzystencji, ponieważ brakowało wody do picia i pracy.
            Dlaczego Bóg zamienia wodę w krew, a nie po prostu doprowadza do wyschnięcia rzeki? Przecież to ostatnie i tak oznaczałoby dla Egipcjan kres egzystencji. Bóg chciał pouczyć Egipcjan, skąd człowiek otrzymuje życie – to fizyczne, jak i prawdziwe, które nadejdzie  z woli Boga dla świata i człowieka.
            Krew to życie człowieka. W Torze napisano to dwukrotnie. Raz słowami: „Dusza ciała we krwi jest”, zaś w innym miejscu czytamy: „krew jest to dusza”.
            W jaki sposób krew tworzy się w organizmie człowieka? Otóż powstaje ona w wyniku trawienia pokarmów. Aby człowiek mógł się posilić, musi najpierw zasadzić roślinę, pielęgnować ją, zebrać plony i dopiero wtedy może z nich korzystać. Je i na skutek tego wytwarza krew. Skąd pochodzi życie? Co warunkuje życie każdej rośliny? Była to woda z Nilu. Z tego powodu właśnie Egipcjanie tak wielką cześć oddawali rzece, traktując ją jako bożka.
            Bóg rzekł: „Zmienię rzekę w krew i wtedy będziecie mogli pić ją bezpośrednio z niej, dostając w ten sposób życie z pierwszego źródła. Ale nie jest to przecież możliwe do wykonania w ten sposób. Musi się bowiem odbyć cały opisywany cykl, aby człowiek otrzymał życie.
            Tak jak nie można bezpośrednio otrzymać życia z krwi, tak samo nie można uważać Nilu za bożka. To tylko element cyklu powstawania życia. Należy dotrzeć do prawdziwego źródła, którym jest Bóg. To On jest dawcą życia i dla Niego pracujemy.
            Bóg zamienił rzekę w krew, aby przekazać następujące przesłanie: Z wody i pożywienia powstaje krew i nie da się pójść na skróty, pijąc krew prosto z Nilu. Ale ostatecznie wszystko to powstaje dzięki wodzie. Tak samo prawdziwym źródłem życia dla Żydów  jest Bóg, którego nie widzimy, pozostaje nieodkryty, ale ujawnia się przez różne rzeczy i ostatecznie to On jest jedynym źródłem życia.

SZABAT SZALOM!

Rabin Eliezer Gurary

 Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle