Printed from chabadkrakow.org

Słynne urodziny

Słynne urodziny

 Email

Słynne urodziny

Kto obchodził urodziny po raz pierwszy?  I co podano na przyjęciu?  Fakty, których jeszcze nie znacie.


Oto kilka ciekawych faktów dotyczących urodzin w historii żydowskiej.

 Mendy Kaminker 

Pierwszy dzień urodzin

 

Pierwszym, który mógł obchodzić swoje urodziny był, oczywiście, pierwszy człowiek – Adam.  Stworzony został szóstego dnia stworzenia świata, po zakończeniu stwarzania reszty świata  - nieba i ziemi, roślin i drzew, ptaków i ryb, słońca i księżyca.  W krótkim czasie po pojawieniu się Adama na świecie stworzona została pierwsza kobieta, która stała się również jego żoną: Chawa.

Co prawda nie mieli tortu urodzinowego, ale „świętowali” w inny sposób: zjedli z Drzewa Poznania.... i za to zostali ukarani i wypędzeniu z Raju.

 

Czy wiecie, że co roku obchodzimy urodziny Adama? Wbrew ogólnemu przekonaniu, że Rosz HaSzana to dzień stworzenia świata, świat stworzony został sześć dni wcześniej – 25 dnia miesiąca Elul.   Mimo to w czasie modlitwy w Rosz HaSzana mówimy „to dzień początku Twoich działań” ponieważ w momencie stworzenia człowieka, wypełnił się zamiar Stwórcy: stworzenie dla siebie domu i Świątyni na tym świecie.

 

Groźny gość

I urządził Awraham wielkie przyjęcie w dniu, w którym Jicchak został odstawiony od piersi.”  Według dwóch opinii był to dzień urodzin Jicchaka: według pierwszej opinii skończył wtedy dwa lata, według drugiej opinii obchodził wtedy swą bar micwę.

Co podano na przyjęciu?  Ponieważ Jicchak urodził się w Pesach, można się domyślać, że jadłospis składał się z macy i dań koszernych na Pesach.  Jednym z zaproszonych był gigant o imieniu Og, król Baszanu, który nie darzył zbytnią sympatią Awrahama i jego synów.  Odniósł się do Jicchaa z pogardą i powiedział: „małym palcem mógłbym go zabić.”  Na te słowa B-g odpowiedział: „Zobaczysz tysiące tysięcy potomków tego chłopca... aż w końcu padniesz z ich ręki.”

 

Przyjęcie urodzinowe ze źródeł

Po raz pierwszy bezpośrednio wspomniano o urodzinach w Parszat Mikec w Księdze Rodzaju.  Faraon, władca Egiptu, zorganizował przyjęcie urodzinowe dla wszystkich swoich ministrów.  W czasie uczty  przypomniał sobie o dwóch ministrach – głównym piekarzu i głównym lokaju – którzy siedzieli w więzieniu za zaniedbanie obowiązków.  Dokładnie jak to przewidział młody Hebrajczyk (Josef) trzy dni wcześniej, Faraon darował karę lokajowi i przywrócił go do obowiązków.  Piekarza jednak skazał na szubienicę.

 

Sto dwadzieścia lat!... Naprawdę.

Jubilatom życzymy „Stu dwudziestu lat!” i w Biblii znajdujemy opowieść o kimś, kto żył dokładnie sto dwadzieścia lat.  Był to Mosze Rabejnu, największy prorok we wszystkich pokoleniach, który urodził się i zmarł tego samego dnia – 7 dnia miesiąca Adar.  Setki lat później zły Haman zapragnął unicestwić Żydów i postanowił ciągnąć losy, by wybrać najlepszy miesiąc na zrealizowanie swego okrutnego planu.  Gdy wylosował miesiąc Adar ucieszył się, ponieważ był to miesiąc, w którym zmarł Mosze Rabejnu.  W swojej głupocie nie pomyślał, że  „dzień urodzin niweluje negatywne aspekty śmierci” i że dzięki dniu urodzin Moszego zwiększyło się szczęście ludu Izraela.  Koniec tej historii już znamy...

 

 

Smutne i radosne urodziny

 

Najsmutniejszym dniem w historii narodu żydowskiego jest dzień, w którym zburzona została Świątynia i lud Izraela wypędzony został ze swej ziemi.  Nasi mędrcy – błogosławionej pamięci – mówią jednak, że mimo wielkiego bólu i smutku związanego z tym dniem, jest to również dzień urodzin Masziacha, który w przyszłości przyniesie zbawienie ludowi Izraela.

 

W dniu, w którym zburzono Świątynię Żyd orał swe pole, gdy nagle jego krowa zaryczała.  Przechodził tamtędy Arab i usłyszał ryk krowy.  Arab powiedział: „Żydzie, Żydzie, uwolnij swą krowę, odłóż swój pług, bo twoja Świątynia została zburzona!”  Wtedy krowa znów zaryczała.  Arab powiedział: „Żydzie, Żydzie, uwolnij swą krowę, odłóż swój pług, bo twój Masziach właśnie się narodził” (Talmud Jerozolimski).  Oby tak się stało szybko, za naszego życia.  Amen. Email
Przedszkole

Watch your child blossom!

 
Zdjęcia

Zobacz co robimy!

 
Opowieści chasydzkie

Hundreds of Jewish stories

 
Publikacje Chabadu

Get the latest on what's happening at our center

 
Rebe

His Life and Teachings

 
Wesprzyj nas

Sample Subtitle